PRISER

Priser -  Lægefællesskabet 3. sal

Vores priser på attester etc:

(Du kan betale med Mobilepay)

Kørekort: kr. 350,-

Kørekort over 75 år: kr. 500,-

Attester (handicapskilte, sygeerklæring til eksamen eller SU-styrelsen): kr. 400 ,-

Mulighedserklæringer/frihåndsattest fra kr. 450 ,- (afhænger af tidforbruget)

Konsultation om rejsevaccination/vejledning: kr. 300,-

Rejsevaccination kr. 150 + vaccineprisen.