Helbredsattest (raske)

Denne type attester ses typisk i forbindelse med livsforsikring, hvis du har et specielt erhverv eller lignende. Og den tager derfor ikke udgangspunkt i eventuel sygdom.

Det er meget vigtigt at du når du bestiller siger helt præcist hvad navnet på attesten er enten ved at læse op fra det du har modtaget eller ved at få det helt præcist af vide fra din arbejdsgiver. Tjek om der er noget du selv skal udfylde. Hvis der er skal du gøre det før du kommer til lægen og medbringe det udfyldte skema.

Det er forsikringsselskabet eller din arbejdsgiver eller andre der betaler denne type attester