Arbejdsgiver ønsker sygeattest

Som udgangspunkt anvendes mulighedserklæring altid ved sygefravær – hvis denne fravælges skal det fremgå af anmodningen – i så fald vil der blive udfærdiget en frihåndsattest 

En anmodning om en attest om sygemelding skal altid ske skriftligt fra arbejdsgiver stilet til lægefællesskabet – enten ved et brev som patienten medbringer eller ved henvendelse på vores klinikmail mail@laegefaellesskabet.dk  NB skriv ikke cpr-nummer) 

SMS til patienten eller mundtlig forespørgsel til patienten eller lægeklinikken fra arbejdsgiver godtages ikke 

Anmodningen skal som minimum indeholde 

  • Patientens navn  
  • Varighed af det hidtidige fravær 

Adresse og navn hvortil regning for attesten skal sendes – evt EAN nummer 

Det er din arbejdsgiver der betaler denne type attester 

 

Varighedsattest for funktionærer 

Det er i Funktionærloven bestemt, at arbejdsgiver efter funktionærens sygefravær af mindst 14 dages varighed kan afkræve denne en såkaldt varighedsattest. Anmodningen skal som minimum indeholde 

  • Patientens navn  
  • Varighed af det hidtidige fravær 
  • At patienten er funktionær