Arbejdsgiver ønsker sygeattest

Som udgangspunkt anvendes mulighedserklæring altid ved sygefravær – hvis denne fravælges skal det fremgå af anmodningen – i så fald vil der blive udfærdiget en frihåndsattest

En anmodning om en attest om sygemelding skal altid ske skriftligt fra arbejdsgiver stilet til lægefællesskabet – enten ved et brev som patienten medbringer eller ved henvendelse på vores klinikmail mail@laegefaellesskabet.dk  NB skriv ikke cpr-nummer)

SMS til patienten eller mundtlig forespørgsel til patienten eller lægeklinikken fra arbejdsgiver godtages ikke

Anmodningen skal som minimum indeholde

  • Patientens navn 
  • Varighed af det hidtidige fravær

Adresse og navn hvortil regning for attesten skal sendes – evt EAN nummer

Som udgangspunkt anvendes mulighedserklæring altid ved sygefravær – hvis denne fravælges skal det fremgå af anmodningen – i så fald vil der blive udfærdiget en friattest

Det er din arbejdsgiver der betaler denne type attester