Du ønske selv en attest

Denne typer attester omhandler attest om eget helbred som du selv ønsker at få lavet. Dette kunne fx være tilfældet i forbindelse med kørekort, fravær ved eksamen, for meget forsømmelse i skolen, til SU-styrelsen mhp. ekstra SU klip eller attest i forbindelse med handicapkort.

Hvis det drejer sig om fravær ved eksamen, for meget forsømmelse i skolen, til SU-styrelsen mhp ekstra SU klip skal du før du kommer have tænkt over præcis hvilke dage (hvilke tidsperiode) du tænker at attesterne skal dække