Nyheder

nyheder lægefællesskabet

14/4-2023

Mogens Vestergaard.

Den 26. marts blev jeg inviteret til at være en del af sundhedsstrukturkommissionen. Det er et udvalg bestående af 9 personer, som skal rådgive regeringen om indretning af fremtidens sundhedsvæsnet. Målet er, at almen praksis, kommuner og sygehuse skal være blandt verdens bedste sundhedsvæsner til at udrede, behandle og genoptræne patienter. Hans, Jannik og jeg har drøftet situationen og vi blev enige om at jeg skulle sige ja til opgaven fordi det er vigtigt at udvalget har en repræsentant fra almen praksis. 

Udvalget skal arbejde i 12 måneder og I den periode er jeg nødt til at arbejde på nedsat tid i Lægefællesskabet for at få mit liv til at hænge sammen. Jeg kommer til at være i Lægefællesskabet to dage om ugen.
 

 

5/1-23

Lægefællesskabet deltager i et landsdækkende kvalitets- og forskningsprojekt for at forbedre behandlingen for mennesker med flere kroniske sygdomme. Hvis du har kronisk sygdom, kan du derfor opleve at blive kontaktet af projektet med et spørgeskema fra Københavns Universitet i eboks. Det er helt frivilligt om du vil svare. Projektets hjemmeside: https://overblikskonsultation.ku.dk/