PRISER

Priser -  Lægefællesskabet 3. sal

Du kan betale med Mobile Pay.

Kørekort: kr. 350,-

Kørekort over 75 år: kr. 500,-

Attester (handikapskilte, sygeerklæring til eksamen eller SU-styrelsen) 300 ,-

Mulighedserklæringer/frihåndsattest minimum 450 ,- (afhænger af tidforbruget)

Vaccinegennemgang/vejledning: kr. 350,-+ vaccinestik 150+ vaccineprisen

Pris eksempel: twinrix 547 kr+ vejledning+ bestilling+ stik = 997 kr i alt.

(betales via Mobile Pay)