NY PATIENT/BRUGER

Ny patient/bruger - Lægefællesskabet 3. sal

Første gang du besøger Lægehuset vil du få udleveret et spørgeskema med relevante patientoplysninger. Du må gerne printe og udfylde det på forhånd.

Du skal kontakte din tidligere læge og bede om at vi får tilsendt din journal. (Det foregår ikke automatisk – kun efter tilsagn fra dig).