PERSONALE

Mogens Vestergaard. - Lægefællesskabet 3. sal

LÆGE

Mogens Vestergaard. Jeg er født i 1967 og blev uddannet praktiserende læge i 2008. Den 1. januar 2017 blev jeg partner og arbejder 3 dage om ugen i Lægefællesskabet. De øvrige dage er jeg professor på Aarhus Universitet, hvor jeg underviser medicinstuderende og læger i almen medicin. Desuden leder jeg en forskningsgruppe, som arbejder med diagnostik og behandling af mennesker med to eller flere kroniske sygdomme (multisygdom). Jeg bor sammen med Jette, som også er læge, og vores tre skønne piger.

Hans Christian Kjeldsen - Lægefællesskabet 3. sal

LÆGE

Jeg hedder Hans Christian Kjeldsen og er født i 1967 har arbejdet som praktiserende læge og kørt lægevagt siden 2008, fra 2010-2015 var jeg klinikchef i Århus Universitetsklinik. Fra 1999 frem til i dag har jeg haft både længere og kortere vikariater i Norge, Sverige på Færøerne. Jeg har undervist og eksamineret medicinstuderende siden 2002 og underviser både kommende og færdige praktiserende læger. Jeg har siden 2008 været redaktør på laegehaandbogen.dk og patientehaandbogen.dk, og fra 2017 chefredaktør.  Det er de mest besøgte hjemmesider for hhv læger og patienter om sundhed.  

Jeg bor sammen med Karina og jeg har 3 voksne børn

Jannik Falhof - Lægefællesskabet 3. sal

LÆGE

Jeg hedder Jannik Falhof, jeg er født i 1966, er opvokset i Vejle, blev læge i 1996, og har arbejdet som praktiserende læge siden 1998. De første 9 år i en lille bygd i Norge (Vågå) hvor jeg også tog min specialistuddannelse i almen medicin. Fra 2008-16 var jeg medejer af i en midtbypraksis i Aarhus, og er nu en del af Lægefællesskabet her i Grenaa. Jeg har et bijob som praksisudviklingskonsulent i region Midt, jeg kører lægevagt, er lidt tilknyttet som underviser på medicinstudiet i Aarhus, og arbejder som frivillig på Røde Kors klinikken for illegale flygtninge i Aarhus. Jeg er gift med Anne, og har 2 voksne børn.

 

 

Pia Johnsen - Lægefællesskabet 3. sal

SYGEPLEJERSKE

Jeg hedder Pia Johnsen Frederiksen er født i 1984 og uddannet sygeplejerske.

Jeg arbejdede indtil august 2016 på Plejecenter Digterparken i Grenå. Har tidligere arbejdet på Lungemedicinsk afdeling på Århus Sygehus.

Jeg er opvokset på Djursland og bor nu igen i Grenå, med mand og 2 børn.

Jeg er klinikkens konsultations sygeplejerske .

Mie Schjer Brink - Lægefællesskabet 3. sal

SEKRETÆR

Jeg hedder Mie Schjer Brink og er født i 1982 år og uddannet lægesekretær.

Jeg har arbejdet på Hjerteklinikken på Randers sygehus. Har tidligere været på Karkirurgisk og Hjertemedicinsk Afdeling i Skejby og på Reumatologisk Afdeling på Aarhus sygehus. Jeg er tidligere tekstil- og beklædningsdesigner og har senere taget uddannelsen som lægesekretær. Jeg har været ansat ved lægefællesskabet siden klinikken åbnede i 2016

Jeg er fra Grenå og bor i byen med min mand og mine 2 drenge.

 

 

Brit Inge Vohnsen - Lægefællesskabet 3. sal

SYGEPLEJERSKE

Jeg hedder Brit Inge, Jeg er født i 1964. Blev uddannet som sygeplejerske i 1991. Arbejdede  de første 13 år som intensiv og kardiologisk sygeplejerske. Herefter fik jeg job som konsul-tationssygeplejerske i Grenå i 12 år .Det seneste år har jeg kørt som akut sygeplejerske i Syddjurs.Jeg bor sammen med Brian i Grenå og vi har 4 børn.

Helle Zacher Kjeldsen - Lægefællesskabet 3. sal

SYGEPLEJERSKE

Jeg hedder Helle Zacher Kjeldsen. Jeg er født i år 1961, uddannet sygeplejerske.
Jeg har arbejdet 12 år som konsultationssygeplejerske hos Lægerne i Aagade. Har tidligere arbejdet i Ambulatorium med specielt diabetespatienter, og lunge- og hjertepatienter. Jeg har arbejdet på Hjerteafdeling på Skejby Sygehus, samt på Privathospitalet i Ebeltoft, da det eksisterede.
Jeg bor sammen med Mikal og har 3 børn.

Bodil Møller Kalsmose - Lægefællesskabet 3. sal

SYGEPLEJERSKE

Jeg hedder Bodil Møller Kalsmose, jeg er født i 1971. Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1998 i Århus. Jeg var ansat på Skejby Sygehus fra 1999 til 2010, hvor jeg var ansat på thoraxkirurgisk samt kardiologisk afdeling. Fra 2010 har jeg været ansat som konsultationssygeplejerske i en lægepraksis i Kolind og fra 2014 hos praktiserende læge  Tyge Ingerslev Grenaa. Jeg blev ansat hos lægefællesskabet august 2017.
Privat bor jeg i Kolind med min mand og vores to børn.

Lotte Borup Vogel- Lægefællesskabet 3. sal

LÆGESEKRETÆR

Jeg hedder Lotte Borup Vogel, er født i 1973 og uddannet lægesekretær. 

Jeg startede her i Lægefællesskabet 1. Januar 2017 og før det, har jeg været 8 år hos læge Lene Krogh og 2 år i Lægehuset Trustrup. 
Jeg bor i Grenaa med min mand og vores 4 dejlige børn.

 

 

 

 

Hans Ole Jørgensen- Lægefællesskabet 3. sal

LÆGE

Jeg hedder Hans Ole. Jeg er født i 1956 og speciallæge i almen medicin fra 1994. Har i mange år arbejdet som læge i det danske forsvar, senest med ansvar for den medicinske rådgivning. Blev pensioneret som vicegenerallæge i november 2016 og bor i Grenå. Har 3 voksne børn.

Jeg er tilknyttet klinikken som fast lægevikar.

 

 

Martin Svensson - Lægefællesskabet 3. sal

LÆGE

Jeg hedder Martin. Jeg er født i 1981. Jeg blev uddannet som læge fra Aarhus Universitet i 2010 og har siden arbejdet i almen praksis og på sygehus felere steder i Region Nordjylland, samt Rannders og på Djursland. Jeg blev speciallæge i Almen Medicin i 2017.

Jeg er ansat som læge hos lægefællesskabet og kører desuden lægevagt i Region MIdt.

Jeg bor i Aarhus med min hustru og vores 2 børn.

 

 

 

 

Anders Prior- Lægefællesskabet 3. sal

LÆGE

Jeg hedder Anders, Jeg er født i 1981 og er ved at færdiggøre min speciallægeuddannelse i almen medicin. Jeg blev uddannet som læge fra Aarhus Universitet i 2008 og har siden arbejdet i praksis og på sygehus i Aarhus, Randers, Silkeborg og på Djursland. Undervejs har jeg også lavet forskning i almen praksis i form af en ph.d. Jeg arbejder stadig deltid med forskning på Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet. Jeg bor i Aarhus med min kone og to børn.

 
 

 

 

 

 

Martin Dahl - Lægefællesskabet 3. sal

Fysioterapeut

Jeg hedder Martin. Jeg er er født i 1979. Jeg blev uddannet fyioterapeut i 2008. Jeg har siden da arbejdet hos Grenaa Fysioterapi.

Mit fokus ligger inden for idrætsfysioterapi, og jeg har derfor stor erfaring med undersøgelser af muskler og led.

Jeg bor i Grenaa med min kone og to bonusbørn.

 

 

 

Læge Nanna Woer Ebbensgaard

LÆGE

Jeg hedder Nanna. Jeg er født i 1980, og opvokset lidt syd for Århus. Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2009 og bliver færdiguddannet som praktiserende læge i maj 2019. I de forløbne knap 10 år har jeg arbejdet i praksis og på sygehus i Randers og Århus. Jeg har også arbejdet som praktiserende læge i Norge, og så har jeg været på barsel med mine to børn på nu 5 og 7 år. 

Jeg er ansat i et år i Lægefællesskabet som den afsluttende del af min speciallægeuddannelse.

Jeg bor i Århus med min mand og 2 børn.

 

 

 

Læge Andrine Forsén Bache

LÆGE

Jeg hedder Andrine Forsén Bache. Jeg er født i 1987 og jeg blev færdiguddannet læge i maj 2015. 

 
I 2017 havde jeg min KBU i her klinikken, og siden har jeg arbejdet på Neurologisk afdeling i Aarhus i et år.
Nu er jeg fast vikar i Lægefællesskabet.

 

 

 

Sosu assistent Merethe

Sosu assistent

Jeg hedder Merethe. Jeg er født i 1981. opvokset i Grenå. Er gift med Ole og vi har 2 børn.

Jeg er uddannet Sosu-hjælper tilbage i 2003. Herefter Sosu-assistent i 2013 og har arbejdet i hjemmeplejen og på plejecenter, samt akut døgnpleje.
Jeg har været her i lægefællesskabet siden 2017.
Jeg arbejder som Sosu-assistent /sekretær her i klinikken

 

 

 

Lina

Køkkenansvarlig og blæksprutte

Jeg hedder Lina. Jeg er født i 1973. opvokset i Syrien. Er gift med Hussam og vi har 2 børn.

Jeg er uddannet lærer tilbage i 1992. Arbejdede som lærer i Syrien. Kom til Danmark 2016.
Jeg har været her i lægefællesskabet siden 2017.
Jeg arbejder som køkkenansvarlig og blæksprutte  her i klinikken

 

 

 

Geralyn Eyog Pedersen

Rengøringsansvarlig

Jeg hedder Geralyn Eyog Pedersen, er født i 1980. Jeg kommer fra Filippenerne.

Jeg har været ansat hos lægefællesskabet siden Januar 2017, og før det har jeg været hos læge Lene Krogh i 3 år.
Jeg bor i Grenå med min mand og min søn.

 

Daniel, Mette U, Amanda, Mette M, Julie, Maria, Stine, Stefan, Matilde

Klinik personale

Vores Praksisassistenter kan du møde her i klinikken til årskontroller, blodprøver og konsultationer.